دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

تفاوت هواساز و فن کویل

هواساز دستگاهی است که همانند فن کویل دمای هوای درون ساختمان را با عبور دادن هوا از میان پره های کویل های حاوی آب گرم یا آب سرد، تنظیم می کند ولی چندین تفاوت مهم با فن کویل دارد. 

اول اینکه هواساز همانند کولر آبی معمولی در خارج از ساختمان نصب شده و هوای خارجی گرم یا سرد شده را از طریق کانال هایی به بخش های مختلف ساختمان هدایت می کند، در حالی که هر یونیت فن کویل هوای درون ساختمان را گرفته و پس از تنظیم دما مجددا پس می دهد. 

هواسازها با داشتن فیلترهایی هوایی را که از درون آن ها عبور می کند، تصفیه می‌کنند. البته بعضی از انواع فن کویل نیز فیلتر هوا دارند ولی عملکرد آن ها در تصفیه هوا قابل مقایسه با هواسازها نیست. 

هواسازها رطوبت هوای ورودی به ساختمان را تنظیم می کنند ولی فن کویل ها نقشی در تنظیم رطوبت ندارند.

تفاوت هواساز و فن کویل